Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

 

KALENDER

 

 

 

April

Lørdag 1. april

Gymnastikopvisning, ØFUG

 

Torsdag 6. april kl 9:30

Morgensang Ørting kirke og sognehus

 

22.-23. april

Skrot og loppemarked, ØFUG

 

Onsdag 26. april kl. 19:30

Koncert i Falling kirke med folkemusikgruppen BRAGR

 

Maj

Torsdag 11. maj kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Juni

Torsdag 8. juni kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Lørdag 10. juni, sommerfest

Margrethelyst Friskole

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

 

Gylling-Ørting-Falling-Kraftvarmeværk Amba er etableret i 1995 og er et forbrugerejet

naturgasbaseret decentralt kraftvarmeværk der forsyner byerne Gylling, Ørting og Falling.

 

Anlægget har pr. 31-05-2012: 474 aktive andelshavere tilsluttet værket.

 

I 2011-12 er der:

- Leveret 13.729 MWh AB-værk og solgt 8.367 MWh varme.

- Solgt 8.100 MWh El.

 

Varmen produceres på anlægget på Persievej 5 og består af:

Naturgasmotoren af fabrikat Jenbacher type 620 GS-N.LC. Anlægget har en elektrisk effekt på

3.036 kW og termisk effekt på 3.648 kW. Skorstenen til motoren er 37 meter høj.

Naturgaskedelen har en varmeeffekt 3.700 kW med et Naturgasforbrug på 369 Nm3 /h.

Skorstenen til kedlen er 24 meter høj.

I anlægget indgår desuden 2 akkumuleringstanke, 8 m i diameter og 15 m høje, den effektive volumen er 800 m3.

Varmen fordeles gennem ca. 18 km ledninger.