Forside

 

KALENDER

 

 

 

April

Lørdag 1. april

Gymnastikopvisning, ØFUG

 

Torsdag 6. april kl 9:30

Morgensang Ørting kirke og sognehus

 

22.-23. april

Skrot og loppemarked, ØFUG

 

Onsdag 26. april kl. 19:30

Koncert i Falling kirke med folkemusikgruppen BRAGR

 

Maj

Torsdag 11. maj kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Juni

Torsdag 8. juni kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Lørdag 10. juni, sommerfest

Margrethelyst Friskole

Generalforsamling og borgermøde

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19:30

på Margrethelyst Friskole

Dagsorden i følge vedtægterne

Se nyhedsbrev

___________________________________________________

Kunne du være interesseret i en udlejningsbolig ?

 

Så se dette spørgeskema

___________________________________________________

Struktur for folkeskoler

Odder byråd har sendet forslag til ny folkeskolestruktur i høring. Se forslaget her.

Det betyder bl.a. at Ørting - Falling området for 0-6 klasse kommer til at høre under Gylling Skole, og at alle oplands-folkeskolerne får fælles ledelse.

Du er velkommen til selv at kommenter forslaget, eller kontakte Lokalrådet for hjælp.

___________________________________________________

Møde med de nye syriske borgere i Ørting

Lørdag den 12.11.16 blev der holdt borgermøde i Sognehuset med de syriske borger. Bl.a. pr

æsenterede de forskellige foreninger i lokalområdet deres tilbud, og en syrisk flygtning fortalte om hans lange rejse fra Syrien til Danmark. En god og spændende dag, der sluttede med stor (nærmest sønderjydsk) kaffebord. Tak til alle der deltog og bidrog !

Se program for dagen.

Vi har fra borgergruppen modtaget:

 

Til Lokalrådet.

Karen Klavsen, Joan Fuglsang og jeg vil hermed takke Lokalrådet for opbakning til gennemførelse at flygtningearrangementet i Sognehuset lørdag den 12. november.

Vi er meget taknemlige for at lokalrådet fik Jobcenteret til at levere en tolk. Samtidig blev der skabt en positivt samarbejdsklima mellem Jobcenteret og os 3 i borgergruppen, hvilket fik tingene til at glide noget nemmere. Vi oplevede arrangementet som en positiv oplevelse for alle. Hvad effekten bliver, kan kun fremtiden vise. Vi gør, som gruppe, ikke mere for nuværende. Altså er den selvbestaltede borgergruppe opløst.

Venlig hilsen

Harry Bengtsen.

___________________________________________________

Information vedr. hjemmesiden

Hjemmesiden er under stadig opdatering. Vi ved at indsamle oplysninger om bl.a. kunstre og erhvervsdrivende i vores lokalområdet.

Er du kunster eller erhversdrivende og bor du lokalområdet Ørting - Falling - Amstrup - Ålstrup, er du meget velkommen til at sende os en mail med info om hjemmeside og mail adrese samt andre kontaktoplysninger. Så vil vi oprette dig på vores hjemmeside.

___________________________________________________

Det er stadig vinter, men det går mod lysere tider ...

Send os en mail, hvis du vil høre mere om vores lokalråd og hvad vore sogne kan byde på

Mailadresse lokalraad@oertingfalling.dk